Děti na startu – informace pro rodiče

D2CB32AF-5F92-4C13-B005-59A27531EA97

 „Děti na startu“ je celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku (ve věku od 4 do 9 let), zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí se s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Naším primárním cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale přivést děti ke sportu a vybudovat u nich pozitivní vztah k pohybu a aktivnímu životnímu stylu. Cvičení probíhá v různých formách zejména však formou kruhového tréninku na 4 stanovištích, přičemž každá skupina pod vedením vlastního trenéra se věnuje zdokonalování v jiné činnosti. Hodnocení dětí v rámci kurzu, pak probíhá formu základních testů, vybraných na základě metodiky DNS, umožní jednoduchým způsobem otestovat pohybové a motorické schopnosti dítěte na začátku a konci každého pololetí a sledovat tak vliv tréninku na rozvoj dítěte.

___

>>  Kurzy  <<

Šluknov v pondělí 17. 9. 2018
Pravidelně každé pondělí 16:00 – 17:00

Jiříkov v pátek 12. 10. 2018
Pravidelně každý pátek 15:00 – 16:00
(možnost vyzvedávání dětí v MŠ nebo družině ZŠ Jiříkov)